Pon, śr, czw: 13:00 - 20:00
Wt, pt: 8:00 - 15:00
dekoracja

Kompleksowa
oferta

Psychologia

Psychoterapia to leczenie rozmową i wbrew opinii krytyków nie polega na dawaniu rad i pocieszaniu. Nie działa niczym lek przeciwbólowy, bowiem aby przynieść efekt, potrzebuje współpracy ze strony Pacjenta i chęci otrzymania pomocy. Pierwszym krokiem, który może zwieńczyć terapię sukcesem, musi być świadomość Pacjenta, o jego stanie i zdefiniowanie problemu, z którym się zgłasza. Rozmowa terapeutyczna pomaga uświadomić to, z czego wynikają problemy, co je determinuje, jakie mają podłoże i jakie schematy są utrwalane, które nie pozwalają na samodzielne radzenie sobie z problemem.

Terapia psychologiczna

Rozmowa z psychologiem nieraz pozwala spojrzeć na swoje życie z innej strony i obiektywnie ocenić poszczególne elementy, które je budują. Praca, otoczenie znajomych, hobby i ich realizacja, związki, kontakty z najbliższymi, sposób podejścia do pojawiających się życiowych przeszkód. To części składowe, które finalnie determinują to, jak funkcjonuje nasza psychika, i jak potrafimy kierować poszczególnymi sferami naszego życia.

Terapia pozwala potraktować życie, jako poszczególne puzzle i dokładnie przyjrzeć się temu, czy ułożone są na właściwych miejscach. Terapeuta nie powie, jak być powinno, nie wskaże też, co robimy źle, a co jest dla nas właściwe. Zadaniem psychoterapeuty jest pomóc nam stanąć obok i jednakowo spojrzeć na wszystkie ważne sfery życia i wypracować umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji tego, co dla nas właściwe.

Czas potrzebny na psychoterapię

W dużej mierze uzależniony jest od sytuacji i kondycji psychicznej, z jaką zgłasza się do nas Pacjent. Ilość przewidywanych spotkań szacowane jest na pierwszej wizycie, po zapoznaniu się z przez psychologa z problemem. Terapia może być rozłożona na kilka, kilkanaście bądź też kilkadziesiąt spotkań. Całkowity czas psychoterapii może jednak ulec zmianie, w zależności od zmieniającej się kondycji psychicznej Pacjenta i robionych przez niego postępów. Spotkania odbywają się regularnie, z maksymalnym tygodniowym odstępem czasu.

Psychoterapie, które u nas znajdziesz

Poszczególne terapie, pozwalają dogłębnie skupić się na nurtującym nas problemie i dysfunkcjonalnej sferze życia. Kierunek ich wyboru, nie musi być decyzją indywidualną. Wstępna rozmowa z psychoterapeutą pomoże nam postawić wstępną diagnozę, a następnie rozrysować plan terapii.

Psychoterapia Indywidualna

Skupia się na rozmowie o własnych odczuciach, przeżyciach, sposobie, w jaki odbieramy świat i jakie relacje łączą nas z bliskimi. Celem terapii indywidualnej jest w pierwszej kolejności wypracowanie pojęcia samoakceptacji, a następnie zrozumienia otaczającego świata i ludzi obecnych w naszym życiu. Kiedy warto skorzystać z terapii?

W przypadku narastających problemów w pracy lub w szkole, które negatywnie przenoszą się na życie prywatne. Impulsem do podjęcia terapii powinien być również sygnał występujących lęków, niekontrolowanej agresji, nieufności i złości wynikających z negatywnych wydarzeń w naszym życiu.

Psychoterapia Rodzinna

Polega na wypracowaniu porozumienia między członkami rodziny i umiejętności wspólnego radzenia sobie z napotkanym problemem. Do podjęcia terapii rodzinnej skłaniają zarówno różnice charakterów, jak i brak prawidłowej komunikacji, a także problemy zawodowe przenoszone do ogniska domowego przez dorosłych. Terapii rodzinnej powinni być poddawani również członkowie rodziny, w której wystąpił problem alkoholizmu, narkomanii, przemocy i agresji. Brak porozumienia i niewyjaśnione poczucie winy lub krzywdy, utrwalane przez lata może skutkować rozpadem prawidłowej komunikacji i umiejętności rozmowy. Dzieci wychowane w domu, dotkniętych przez alkohol i agresję ponoszą skutki dysfunkcjonalności i braku umiejętności zawierania kontaktów i tworzenia zdrowych związków, w swoim późniejszym życiu dorosłym.

Psychoterapia dla Par i Małżeństw

Terapia skierowana zarówno dla par i małżeństw z długim stażem, które przeżywają niezrozumiałe rozluźnienie więzi, jak i dla tych, którzy są na początku związku i nie potrafią prawidłowo zbudować relacji ze swoim partnerem. Nieporozumienia w związku mogą mieć wiele przyczyn. Od wzajemnego zmęczenia, znużenia, poczucia odtrącenia, utraty zaufania, po problemy, mające swoje źródło jeszcze w okresie dzieciństwa.

Terapia dla par i małżeństw to seria spotkań, które pozwolą dotrzeć do sedna problemów, ale też zrozumieć drugą osobę i jej punkt widzenia. Prowadzona przez psychologa rozmowa, pozwoli przełamać tematy tabu, głośno nazwać nurtujące nas wątpliwości i powrócić do fundamentów, na których związek został zbudowany, a które tymczasowo zostały przygniecione przez warstwę nieporozumień.

Terapia uzależnień

Prowadzona przez wykwalifikowanego terapeutę ds. uzależnień skierowana jest zarówno do osoby obarczonej uzależnieniem, jak i do jej rodziny. Kluczem do pozytywnego rozpoczęcia terapii i jej zakończenia jest świadomość osoby uzależnionej o tym, że jest chora i chce przyjąć pomoc. Terapia pozwala na określenie i zdefiniowanie źródła i przyczyny powstania nałogu i wypracowania świadomości tego, jak niszczycielskie działanie ma on na relacje uzależnionego z otoczeniem. Najważniejszym krokiem jest uwolnienie się od konieczności spożywania substancji i zrozumienie, jaki ma ona wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. Dalszym krokiem jest pomoc i nauka wypracowania nowych i zdrowych relacji z otoczeniem.

Najczęściej uzależnieniom poddają się osoby pochodzące z domów, w których owo uzależnienie istniało. Wśród pozostałych przyczyn wymienia się duchowe, środowiskowe, psychologiczne, a nawet genetyczne, co ma miejsce w przypadku alkoholików. Uzależnienia dotykają ludzi w każdym wieku, bez względu na ich sytuację ekonomiczną i poziom życia. Ulegają mu osoby wykształcone zajmujące wysokie stanowiska zawodowe, jak i ludzie żyjący w skrajnej nędzy. To, w jakim środowisku przebywamy, co determinuje naszą codzienność i poczucie własnej wartości, ma ogromny wpływ na kondycję psychiczną i na to, czy potrzebujemy uzależniających wspomagaczy, czy też nie.

Po wstępnej rozmowie i rozpoznaniu problemu nasi psychoterapeuci mogą zasugerować czy terapia uzależnień powinna być prowadzona indywidualnie, czy może grupowo przy wsparciu innych osób, dotkniętych podobnym problemem.

Skontaktuj się z nami

    Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności serwisu. Administratorem danych osobowych jest Centrum medyczne Bamed 81 z siedzibą przy ul. Podchorążych 53, 94-234 Łódź.

    Kontakt z nami: